€135,00 EUR

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

You are the power TOUR Ljubljana 29.9.2023.

*** English*** Slowenian below ***

For all of you who need an injection of motivation, support and relaxation this fall, Vladica has created something special - one-day "BE inspired" events of her unique "You are the power" coaching program.

The first cycle of these one-day events called "Unlock yourself. Live your life!" will be held in all major cities of the region: Zagreb, Belgrade, Skopje and Ljubljana.

This one-day transformative event is designed as a spark that will "re-start" you, that will rekindle your strength, your creativity and the potential you have.

Through interactive discussions, practical exercises and applicable tools, this workshop will empower you to look at what is holding you back so you can rediscover your strength, your energy of creation and unlock your life.

Vladica will help you identify your passions, values ​​and strengths, enabling you to align them with your life's purpose and provide you with practical tools to overcome emotional and mental blockages.

On this event you will:

  • Explore your unique behavioral style in favorable situations and challenging moments.
  • Receive Tools and Strategies for Behavioral Adaptation – Take control through exercises and self-reflection techniques.
  • Red Zone vs. Green Zone – Understand your reactions and defense strategies.
  • Create Opportunities – Identify potential for personal and professional growth.
  • Release Energy – Learn methods for renewal and revitalization.

Indeed, this is one day that could change everything! 

Date: 29.9.2023
Time: 18:00 - 21:00
Place: Eurostars Hotel, Miklošičeva 3

***AKCIJA - POVEDI PRIJATELJA I UŠTEDI 30%***

Za vse tiste, ki potrebujete injekcijo motivacije, podporo in soprostitev to jesen Vladica je ustvarila nekaj posebnega in to so enodnevni "BE inspired" dogodki njenega edinstvenega "You are the power" (Ti si moč) coaching programa.

Prvi cikel enodnevnih dogodkov pod imenom "Odkleni se. Živi življenje!" bo potekal v vseh večjih mestih: v Beogradu, Zagrebu, Skopju in Ljubljani.

Ta enodnevni transformativni dogodek je zamišljen kot iskra, ki vas bo "re-startala" (ponovno zagnala), ki bo v vas ponovno obudila moč, vašo kreativnost in potenciale katere imate. Z interaktivnimi razpravami, praktičnimi vajami in uporabnimi orodji vas bo opolnomočila, da pogledate kaj vas zatika, da ponovno odkrijete svojo moč, svojo energijo ustvarjanja in odklene vaše življenje.
Vladica vam bo pomagala prepoznati vaše strasti, vrednote in prednosti ter jih uskladiti z življenjskim namenom, ter vam ponudila praktična orodja za premagovanje čustvenih in mentalnih blokad.

Res, to je en dan, ki lahko spremeni vse!

Datum: 29.9.2023
Ura: 18:00 - 21:00
Mesto: Eurostars Hotel, Miklošičeva 3