€135,00 EUR

An account already exists with this email address. Is this you?

Sign in

You are the power TOUR Zagreb 28.10.2023.

🌟 HRVATSKI 🌟

***AKCIJA - POVEDI PRIJATELJA I UŠTEDI 30%***

Za sve one kojima je potrebna injekcija motivacije, podrške, opuštanja ove jeseni Vladica je kreirala nešto posebno a to su jednodnevni „BE inspired“ eventi njenog jedinstvenog „You are the power“ coaching programa.

Prvi ciklus jednodnevnih evenata pod nazivom „Otključaj se. Živi život!“ održati će se u svim većim gradovima regije:  Beogradu, Zagrebu, Skopju i Ljubljani.

Ovaj jednodnevni transformativni event zamišljen je kao iskra koja će vas „re-startati“, koja će u vama ponovno rasplamsati snagu, vašu kreativnost i potencijal koji imate.

Kroz interaktivne diskusije, praktične vježbe i primjenjive alate, ova radionica će vas osnažiti da pogledate što vas koči kako biste ponovno otkrili svoju snagu, svoju energiju kreacije i otključali vaš život.

Vladica će vam pomoći u prepoznavanju vaših strasti, vrijednosti i snaga, omogućujući vam da ih uskladite sa svrhom svog života te vam pružiti praktične alate za prevladavanje emocionalnih i mentalnih blokada.

Na ovom događaju ćete:

  • Istražiti svoj jedinstveni stil ponašanja u povoljnim situacijama i izazovnim trenucima.
  • Primiti alate i strategije za prilagodbu ponašanja – Preuzmite kontrolu kroz vježbe i tehnike samorefleksije
  • Crvena zona naspram zelene zone – Shvatiti svoje reakcije i obrambene strategije
  • Stvoriti prilike – identificirajte potencijal za osobni i profesionalni rast
  • Osloboditi energiju – naučite metode za obnovu i revitalizaciju

Zaista, ovo je jedan dan koji bi mogao promijeniti sve!

Datum:
 28.10.2023.
Vrijeme:
18:00 - 21:00

Double Tree by Hilton, Ul. Grada Vukovara 269**ENGLISH**

For all of you who need an injection of motivation, support and relaxation this fall, Vladica has created something special - one-day "BE inspired" events of her unique "You are the power" coaching program.

The first cycle of these one-day events called "Unlock yourself. Live your life!" will be held in all major cities of the region: Zagreb, Belgrade, Skopje and Ljubljana.

This one-day transformative event is designed as a spark that will "re-start" you, that will rekindle your strength, your creativity and the potential you have.

Through interactive discussions, practical exercises and applicable tools, this workshop will empower you to look at what is holding you back so you can rediscover your strength, your energy of creation and unlock your life.

Vladica will help you identify your passions, values ​​and strengths, enabling you to align them with your life's purpose and provide you with practical tools to overcome emotional and mental blockages.

On this event you will:

  • Explore your unique behavioral style in favorable situations and challenging moments.
  • Receive Tools and Strategies for Behavioral Adaptation – Take control through exercises and self-reflection techniques.
  • Red Zone vs. Green Zone – Understand your reactions and defense strategies.
  • Create Opportunities – Identify potential for personal and professional growth.
  • Release Energy – Learn methods for renewal and revitalization.

Indeed, this is one day that could change everything! 

Date: 28.10.2023.
Time: 18:00 - 21:00

Double Tree by Hilton, Ul. Grada Vukovara 269